O nás

Máme úprimnú radosť, že ste sa rozhodli pre seba niečo spraviť. Náš terapeutický prístup je založéný na učení Virginie Satirovej. Vychádza z presvedčenia, že všetko čo robíme, sme sa naučili. A ak nám to nevyhovuje, vieme to zmeniť. Pracujeme s rodinami, pármi a jednotlivcami, ktorí sa chcú cítiť lepšie, zdravšie a radostnejšie. To, že ste tu znamená, že rozhodnutie mať sa lepšie, ste už spravili. Teraz stačí vytrvať. Veľmi radi Vás v tom podporíme. 

PhDr. Eva Hargašová - Psychológ / Garant Zariadenia

Pri svojej práci sa snažím spájať s ľuďmi a zdrojmi, ktoré v sebe majú. Mojim cieľom je podpora ľudskosti, celistvosti a návrat k vlastnej sile, múdrosti, individuálnym zdrojom. Cením si, keď sa niekto rozhodne hľadať niečo lepšie - či už pre seba, alebo svoju rodinu- a má odvahu meniť sa.

V mojom prístupe sa snažím klientov sprevádzať v prvom rade k pátraniu, objavovaniu, rozpoznaniu.  Následne, vďaka tomuto spoznaniu k prijatiu a následne k zmene naučených vzorcov. Verím, že zmena je vždy možná a môžete sa mať lepšie. Vy sami, Vaše deti alebo vo vzťahu s partnerom.

Pozrieť detailný profil...

Mgr.et Mgr. NINA Slezáková - Psychológ

Moja oblasť profesionálneho pôsobenia je už 10 rokov zameraná na nadané deti v pozícii školského psychológa na prvom stupni a osemročnom gymnáziu. Schaefferová (1995) mala pravdu, keď napísala, že "rodina je ako ľudské umelecké dielo", lebo na umeleckom diele treba pracovať, vytvára sa roky a stále nie je hotové. Je to celoživotná práca.

Verím, že problémy detí sú často zabudnuté problémy rodičov a do svojho života dieťa aplikuje nefunkčné schémy. Identifikovať, kde v rodinnom systéme je problém, je začiatkom zmeny.

Pozrieť detailný profil...

MGR. Simona Kremeňová (Ambrosová) - Psychológ

V Centre Zmeny pracujem s deťmi, adolescentami a dospelými pod supervíziou PhDr. Hargašovej (aj v anglickom jazyku). S klientami spoločne bádame po skutočných príčinách ich ťažkostí a odhaľujeme, čo funguje a čo naopak potrebuje ošetriť či zmeniť. Práve získaný vhľad je cenným nástrojom pre pochopenie vlastného prežívania a správania a zároveň úžasnou príležitosťou na zmenu.

Cesta k prevzatiu zodpovednosti za svoj život je samozrejme veľakrát náročná a tŕnistá, no myslím si, že každý má potenciál stať sa strojcom svojho vlastného šťastia.

Pozrieť detailný profil...

Ambulancia - fotogaléria