O nás

Máme úprimnú radosť, že ste sa rozhodli pre seba niečo spraviť. Náš terapeutický prístup je založéný na učení Virginie Satirovej. Vychádza z presvedčenia, že všetko čo robíme, sme sa naučili. A ak nám to nevyhovuje, vieme to zmeniť. Pracujeme s rodinami, pármi a jednotlivcami, ktorí sa chcú cítiť lepšie, zdravšie a radostnejšie. To, že ste tu znamená, že rozhodnutie mať sa lepšie, ste už spravili. Teraz stačí vytrvať. Veľmi radi Vás v tom podporíme. 

PhDr. Eva Hargašová - Psychológ / Garant Zariadenia

Som žena, psychologička, manželka, matka, sestra a priateľka. Pri svojej práci sa snažím spájať s ľuďmi a tým dobrým v nich. Mojim cieľom je podpora ľudskosti a celistvosti. Cením si, keď sa niekto rozhodne hľadať niečo lepšie - či už pre seba, alebo svoju rodinu- a má odvahu meniť sa.  

V mojom prístupe sa snažím klientov viesť v prvom rade k porozumeniu. A následne, vďaka tomuto pochopeniu, k zmene naučených vzorcov. Verím, že zmena je vždy možná a môžete sa mať lepšie. Vy sami, Vaše deti alebo vo vzťahu s partnerom.

Pozrieť detailný profil...

Mgr.et Mgr. NINA Slezáková - Psychológ

Moja oblasť profesionálneho pôsobenia je už 10 rokov zameraná na nadané deti v pozícii školského psychológa na prvom stupni a osemročnom gymnáziu. Schaefferová (1995) mala pravdu, keď napísala, že "rodina je ako ľudské umelecké dielo", lebo na umeleckom diele treba pracovať, vytvára sa roky a stále nie je hotové. Je to celoživotná práca.

Verím, že problémy detí sú často zabudnuté problémy rodičov a do svojho života dieťa aplikuje nefunkčné schémy. Identifikovať, kde v rodinnom systéme je problém, je začiatkom zmeny.

Pozrieť detailný profil...

MGR. IVANA FRAŇová - Psychológ

Pracujem s rodinami, pármi i dospelými. Systemický Model rastu Virginie Satirovej, ktorý používam, mi umožňuje účinne viesť klientov k napojeniu sa na svoje zdravé časti. Vďaka tomu, sa môžu vydať na cestu zmeny, ponechať si pravidlá a presvedčenia, ktoré im slúžia, transformovať tie, ktoré im bránia v raste, pridať nové.

Vďaka skúsenostiam z tohto prístupu verím v rovnocennosť ľudí, v to, že každý má možnosť voľby a prácou na svojich ťažkých témach môžeme vytvárať zrelšie JA a zdravšie vzťahy.

Pozrieť detailný profil...

Ambulancia - fotogaléria