Mgr. Simona Kremeňová (Ambrosová)

Vždy ma fascinovala ľudská jedinečnosť, prejavy správania a medziľudské vzťahy. To ma napokon doviedlo k samotnému štúdiu psychológie a ďalšiemu kariérnemu smerovaniu. Počas práce v korporácii a venovaniu sa skôr témam pracovnej psychológie bolo pre mňa zaujímavé sledovať, ako sa osobné problémy zamestnancov prenášali do práce a ako ovplyvňovali ich reakcie či samotný výkon. Celá táto skúsenosť mi pomohla si uvedomiť, že to, čo ma skutočne napĺňa, je sprevádzanie druhých v pátraní po skutočnej príčine ich ťažkostí a v hľadaní ich vlastných zdrojov - a to nielen v pracovnej oblasti.

Verím, že naše minulé skúsenosti, traumy, spomienky či naučené vzorce myslenia a správania formujú našu osobnosť a robia nás tým, kým sme. Svojou prácou by som chcela prispieť k tomu, aby som ľuďom pomohla lepšie spoznať samých seba a sprevádzala ich na ich ceste k zlepšeniu kvality života a vzťahov. Cesta k prevzatiu zodpovednosti za svoj život je samozrejme veľakrát náročná a tŕnistá, no myslím si, že každý má potenciál stať sa strojcom svojho vlastného šťastia.

Vzdelanie

 • 2022 - súčasnosť - Špecializačné štúdium v odbore poradenská psychológia
 • 2022-2023 - Výcvikový program zameraný na terapiu hrou so psychoanalytickým porozumením (PhDr. Eva Reichelová, CSc.)
 • 2021 - súčasnosť - Frekventantka výcviku v psychodynamickej psychoterapii (SIPP)
 • 2021 - Kouč 104 hodín – Certifikovaný výcvik v koučingu (Power Coaching)
 • 2021 - Psychologická a sociálna pomoc v krízových situáciách prostredníctvom internetu (OZ IPčko)
 • 2016 – Úspešné ukončenie štúdia psychológie - titul Mgr. (FiF UK v BA)
 • 2014 – Sprevádzanie detí a rodín v smútení ( n.o. Plamienok)

Odborná prax

 • 2021 - súčasnosť - Psychologička v Centre Zmeny - poradenstvo, edukácia a terapeutická práca s deťmi, adolescentami a dospelými (pod supervíziou PhDr. Hargašovej)
 • 2021 - Dobrovoľnícke pôsobenie v OZ IPčko (psychologické poradenstvo a krízová intervencia prostredníctvom chatu, skúsenosť s nízkoprahovým klubom)
 • 2016-2020 – Práca na HR (personálnom) oddelení v spoločnosti Swiss Re (kariérny rozvoj, motivácia, výber zamestnancov, manažment zmeny, strategický, personálny, talent a stres manažment, hodnotenie pracovného výkonu zamestnancov, spätná väzba, mentoring a coaching zamestnancov a pod.)
 • 2014-2015 – Poradenské centrum Plamienok – psychologické (smútkové) poradenstvo pre deti a adolescentov prežívajúcich ťažkosti súvisiace so stratou blízkeho

Odborné organizácie

 • 2022 - Registrácia v Slovenskej komore psychológov
 • 2016 - Príspevok „Alternatívne vzťahy na pozadí internetu“ v Zborníku z konferencie Sociálne procesy a osobnosť (Simona Ambrosová, Viera Cviková)
 • 2015 – Článok „Vnímanie priateľstva a lásky medzi mužom a ženou u mladých dospelých“ v časopise Sexuológia (Simona Ambrosová, Viera Cviková)