Ponuka služieb

Jednotlivci
Individuálne sedenie s klientom, ktorý má záujem poradiť sa alebo niečo zmeniť

Zistiť viac...

Páry
Zlepšenie vzťahu a komunikácie medzi partnermi alebo bývalými partnermi, resp. zvládanie krízových situácií

Zistiť viac...

Rodiny
Zlepšenie vzťahov v rodine a fungovania rodiny ako systému. Pracujeme so všetkými členmi rodiny, buď spoločne alebo v rôznych kombináciách

Zistiť viac...

Diagnostika dieťaťa
Posúdenie školskej zrelosti, inteligencie a iných schopností Vášho dieťaťa.

Zistiť viac...

Terapia dieťaťa
Pomoc dieťaťu pri ťažkostiach či už v rodine alebo v škole / materskej škole

Zistiť viac...

Prednášky a semináre
Prednášky, diskusie alebo semináre pre organizované združenia, školy, materské centrá alebo iné organizácie.

Zistiť viac...