Ako pracujeme

Práca s dospelými


Na termín je potrebné sa dopredu objednať. Jedno sedenie trvá 50 minút, pokiaľ je to potrebné a po dohode, je možné stretnutie predĺžiť. Stretnutie väčšinou prebieha formou rozhovoru, niekedy podľa potreby môžeme klientovi ponúknuť aj iný prístup napríklad relaxáciu, terapiu v piesku alebo iné techniky.

Niektorí klienti sa chcú len poradiť a ide len o jednorázové stretnutie. Vo väčšine prípadov je však zmena dlhodobejší proces a klienti prichádzajú opakovane, podľa potreby.

Práca s deťmi


Na prvé stretnutie pozývame v ideálnom prípade oboch rodičov (bez dieťaťa). Majú totiž jedinečný a nenahraditeľný pohľad a úlohu vo výchove. Stretnutie trvá cca 50 minút.

V prípade diagnostiky nasledujú zvyčajne dve diagnostické stretnutia s dieťaťom. V prípade terapie cca 2-3 stretnutia s dieťaťom a následne opäť stretnutie s rodičmi.

U detí využívame v závislosti od veku a preferencií najmä metódy hrovej terapie: práca s figúrkami v piesku (viď. nižšie), kresba, maľovanie, modelovanie, voľná hra, tématická hra, tématické aktivity.

PRIEBEH TERAPIE

Terapia nie je len “vyrozprávanie sa”…. Rovnako terapeut nie je “opravár”. Na účinnú terapiu je potrebné, aby sa stretol terapeut, ktorý je pripravený viesť proces a na druhej strane človek, ktorý je ochotný kráčať, objavovať, niečo riskovať.

Ako v tom obľúbenom psychologickom vtipe:

-Koľko psychológov treba na výmenu žiarovky?

-Stačí jeden, ale žiarovka musí chcieť.

Spôsobov vedenia terapeutického sedenia je mnoho. Tu je spôsob akým pracujeme s klientom my:

Priebeh terapie (model S.Loeschen a W.Zahnd)

Terapia v piesku

Jedna z terapeutických metód, ktorá pomáha priblížiť sa prežívaniu klienta/dieťaťa, je hrová terapia v piesku - NSST (Neuroscience and Satir in the Sand Tray). Toto jedinečné spojenie hrovej terapie v piesku a Satirovej terapie priniesla kanadská terapeutka  Madeleine De Little. Klient/dieťa sa „jednoducho hrá“ s figúrkami na stole s pieskom. „Len hraním sa” však terapeutovi ukazuje veľa aspektov zo svojho vnútorného prežívania a zároveň poskytuje možnosť v bezpečnom prostredí tu-a-teraz niečo zmeniť.  O pieskovisku uvažujeme ako odraze vnútorného sveta klienta/dieťaťa.

Hrová terapia v piesku (podľa Madeleine DeLittle)

Ako ZaČAŤ?

Začiatky vraj bývajú tie najťažšie. Vyžadujú odvahu a odhodlanie. Je veľa ľudí, ktorí cítia nepohodlie, ale nerozhodnú sa to zmeniť. 

Máme pre Vás dobrú správu - prvý krok už máte za sebou. Zaujímate sa, skúmate a hľadáte. Chcete pre seba niečo lepšie. Teraz stačí vytrvať.