Rodiny

Rodina funguje ako živý oragizmus. Problém jedného člena cítia aj ostatní. Rovnako, ako celé Vaše telo registruje, keď máte napr. zlomenú ruku.

Na rodinnú terapiu často prichádzajú rodiny, ktoré pôvodne prišli len kvôli jednému členovi (často dieťaťu), ktoré má nejaký problém. Niekedy môže ísť o malicherný problém - napríklad žiarlenie medzi súrodencami, inokedy môže ísť o vážnejšie ťažkosti alebo závažnú životnú situáciu, s ktorou sa rodina potrebuje vysporiadať.

Prežívame

 • jeden člen našej rodiny (dospelý alebo dieťa) má ťažkosti (fyzické alebo psychické). Potrebujeme poradiť, ako to zvládnuť
 • keď sme celá rodina spolu, tak vždy nastane nejaký konflikt
 • nerozumiem niektorým členom mojej rodiny alebo oni mne
 • takmer vôbec sa u nás v rodine nerozprávame
 • sú témy ktoré sú v našej rodine tabu (vôbec sa o nich nerozprávame)
 • niektorí členovia v našej rodine sa nevedia navzájom zniesť
 • niekedy mám pocit akoby som bol /-a otrokom v rodine

Prajeme si

 • spolu otvorene komunikovať
 • aby sme si v rodine vedeli byť oporou pri ťažkostiach
 • aby som si čas v rodine užíval /-a , aby sme sa spolu viac smiali
 • byť slobodne a radostne všetci spolu, v rôznych kombináciách, aj každý sám
 • aby každý člen našej rodiny cítil slobodu, že môže prísť (a bude vítaný), odísť a slobodne sa pohybovať
 • aby každý člen našej rodiny vedel, že do nej patrí a má v nej svoje miesto
 • kontakt, lásku, úctu, porozumenie medzi jednotlivými členmi rodiny