Terapia dieťaťa

V dnešnej dobe je už pomerne časté, že rodičia s dieťaťom vyhľadajú psychológa. Niekedy sa len potrebujú poradiť či to, čo aktuálne s dieťaťom zažívajú je prirodzené. Niekedy rodičov trápia výchovné otázky, inokedy hľadajú pomoc kvôli ťažkostiam dieťaťa-či už v domácom prostredí alebo mimo neho. Najmä, keď sa im niečo na správaní ich dieťaťa nepozdáva a nevedia mu sami pomôcť, alebo vtedy, keď dieťa zažilo nejakú ťažkú situáciu.

Ak hľadáte spôsob ako dieťaťu pomôcť, alebo sa len potrebujete o niečom poradiť, môže byť pre vás prospešné, keď zapojíte nestrannú osobu -psychológa.  Pri terapeutickej práci s deťmi je často nevyhnutná úzka spolupráca s rodičmi dieťaťa.

Trápi ma (nás)

 • výchovné otázky (hranice, spolupráca a komunikácia, agresívne správanie…),
 • moje dieťa je sociálne neisté - nevie si nájsť kamátov prípadne sa príliš bojí autorít
 • moje dieťa sa príliš bojí (či už reálnych vecí, alebo nereálnych)
 • moje dieťa má problémy s jedlom, spánkom, s vylučovaním
 • ako mám podporiť súrodenecké vzťahy (zvládnuť žiarlivosť, súrodenecké konflikty…)
 • moje dieťa si ťažko zvyká na škôlku, školu
 • moje dieťa má neurotické prejavy (tiky, zajakávanie, obhrýzanie nechtov)
 • moje dieťa prežilo traumatickú udalosť

Prajem(e) si pre svoje dieťa

 • aby bolo šťastné
 • aby malo priateľov
 • aby sa vedelo zastať samé seba
 • aby malo úctu k druhým
 • aby vedelo, že sa na mňa môže obrátiť keď bude mať ťažkosti
 • aby mohlo hovoriť so mnou nielen o svojich úspechoch, ale aj o svojich trápeniach a prípadných zlyhaniach