Prednášky a semináre

Zistili by ste radi viac o konkrétnej téme, alebo by ste radi vo Vašej organizácii viedli na ňu diskusiu? V Centre Zmeny ponúkame aj prednášky a semináre:

Prednáška s besedou


Ponuka predovšetkým pre materské školy, základné školy alebo materské centrá:

 • Psychomotorický vývin 0-3 r a jeho stimulácia (+ vhodné hračky)
 • Vzťahová väzba
 • Ako podporiť vývin reči dieťatka
 • Ako sa pripraviť na narodenie súrodenca
 • Ako zvládnuť obdobie vzdoru
 • Výberový seminár: Jedlo, spánok, nácvik toalety
 • Ako zvládnuť odlúčenie - príprava na nástup do MŠ
 • Agresivita, hnev, bitie
 • Ako budovať sebavedomie a sebaúctu od kolísky
 • Vychovávam dieťa sám/sama bez druhého rodiča
 • Posilnenie vzťahu/manželstva
 • Školská zrelosť
 • Poruchy učenia (čo je to vlastne tá dyslexia, dygrafia a dysortografia?)
 • Moje dieťa má ťažkosti v reči/s aktivitou a pozornosťou, ako to zvládnuť v škole?
 • Navrhnite si vlastnú tému 🙂

Pre pedagógov

 • Ako môžem ja pomôcť aby dieťa nástup do MŠ/ZŠ lepšie zvládlo
 • Ako si poradiť keď sa v triede deti bijú (agresívne správanie)
 • Ako na to, aby deti spolupracovali?
 • Školská zrelosť
 • Poruchy učenia (čo je to vlastne tá dyslexia, dygrafia a dysortografia?)
 • Dieťa má ťažkosti v reči/s aktivitou a pozornosťou/poruchu učenia, ako to zvládnuť v škole?
 • Navrhnite si vlastnú tému 🙂

Pre manažérov

 • Ako efektívne komunikovať
 • Ako odolávať stresu
 • Ako podporovať zmenu a prečo je taká ťažká
 • Meditácie pre zvýšenie produktivity

Stimulačné tréningy

 • Individuálne stimulačné tréningy podľa potrieb dieťaťa
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina
 • Tréning školských zručností
 • Skupinové stimulačné tréningy pre deti aj dospelých (kognitívny tréning- pamäť, pozornosť, grafomotorika)
 • Skupinové tréningy na rozvoj empatie, posilnennie vzťahov, emocionálnej inteligencie