Mgr. Ivana Fraňová

Pracujem s rodinami, pármi i dospelými. Systemický Model rastu Virginie Satirovej, ktorý používam, mi umožňuje účinne viesť klientov k napojeniu sa na svoje zdravé časti. Vďaka tomu, sa môžu vydať na cestu zmeny, ponechať si pravidlá a presvedčenia, ktoré im slúžia, transformovať tie, ktoré im bránia v raste, pridať nové.

Vďaka skúsenostiam z tohto prístupu verím v rovnocennosť ľudí, v to, že každý má možnosť voľby a prácou na svojich ťažkých témach môžeme vytvárať zrelšie JA a zdravšie vzťahy.

Som vydatá, mám dve deti. S manželom, deťmi a našou border kóliou som rada vonku, v lese, v záhrade, v kontakte s našimi prírodnými a kultúrnymi zdrojmi.

Vzdelanie

  • od 2019 postgraduálne štúdium špecializácie v odbore Klinická psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave
  • 2017 – 2019 Vzdelávací cyklus v arteterapii pod vedením Dipl.KT Beate Albrich, Cetrum pre rodinu Kvapka
  • 2013 – 2017 Ukončený štvorročný akreditovaný psychoterapeutický výcvik: Systemický terapeutický a rastový výcvik podľa Modelu Virginie Satirovej, Inštitút Virginie Satirovej v SR
  • 2012, 2013, 2016, 2019 Terapia hrou: Sochy a obrazy v piesku (Madeleine De Little, B. Ed., M. SC. Satir Institute of Pacific, Canada)
  • 2003 – 2008 Filozofická fakulta UK, odbor psychológia

Odborná prax

  • 2016 – 2019 Psyche educa, s.r.o. Ambulancia klinickej psychológie - Terapeutická práca s deťmi, rodičmi, dospelými.
  • 2009 – 2014 OZ Detský fond Slovenskej republiky – koordinácia nízkoprahového centra pre deti a rodinu, práca s klientmi v krízových situáciách, poradenstvo, terapeutická práca s deťmi a rodinami s ADHD, ADD.

Odborné organizácie

  • zapísaná v zozname Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti
  • členka Inštitútu V. Satirovej v SR